Vårt sortiment

Fullständigt sortiment finns på bergtäkten Bråta i Mölnlycke.  I Grönbo har vi ett begränsat sortiment av makadam- och vägmaterial.

Krossprodukter

Stenmjöl 0/4

Används bland annat till plattsättning, fotbollsplaner och ridbanor. Kan även användas till kringfyllnad som skydd runt rör och ledningar.

Flis 2-6 mm

Används exempelvis till halkbekämpning, plattsättning samt tillverkning av asfalt.

Makadam 8-16 mm

Krossat och sorterat bergmaterial som används i tillverkning av betong, för dränering och som ytlager på grusgångar, gårdsplaner, garageuppfarter etc.

Makadam 16-32 mm

Krossat och sorterat bergmaterial, används som underlag att gjuta på under betongplatta. Passar också till dränering och tillverkning av betong.

Väggrus 0-16 mm

Krossat och sorterat bergmaterial, används som slitlager på grusvägar och garageuppfarter under den slutliga ytan t.ex.  singel, asfalt, plattor etc. Packar sig och ger en hård yta.

Bärlagergrus 0-32 mm

Krossat och sorterat bergmaterial som bland annat används som bärlager vid vägbyggnad, uppfarter och förbättring av skogsvägar.

Förstärkningslager 0-90 mm

Krossat och sorterat bergmaterial, används som förstärkningslager t.ex. i vägkroppar, uppfarter och husgrunder. Eftersom materialet har en mycket god bärighet är det bra som grundutfyllnad.

Förstärkningslager 0-180 mm

Krossat bergmaterial som främst används som grundutfyllnad i vägkroppar, uppfarter och husgrunder.

Gabionsten 70-130 mm

Krossat och sorterat bergmaterial som främst används för tillverkning av gabionburar vid byggnation av murar.

Sprängsten

Osorterad sten från sprängningar. Passar exempelvis till grovutfyllnad.

Sandprodukter

Kabel- / rörgravsand

Används som skydd runt ledningar, rör och tankar.

Gjutsand 0-8 mm

Används främst vid gjutning tillsammans med cement, vatten och oftast makadam 8–16 eller 16–32.

Putssand 0-4 mm

Används till putsningsarbeten. Den kallas också för sandlådesand då den är bakbar och ofta används till sandlådor. Den liknar mursanden men har en större andel av finkornigt material.

Naturmaterial

Natursingel 8-16 mm

Sorterad natursten som exempelvis används till trädgårdsgångar, gårdsplaner och garageuppfarter.