Välkommen till Härryda Kross AB!

Grus- och sandmaterial

Härryda Kross AB säljer grus- och sandmaterial som vi utvinner ur våra berg- och grustäkter i Västsverige. Vi kan även samordna materialleveranser och entreprenadtjänster.

Produktionen i våra täkter bedrivs med modern krossningsutrustning och kontrolleras kontinuerligt för att säkerställa att materialet håller normkvalitet.

Vi erbjuder ett brett sortiment av grus och sand till fasta leveranspriser.

Täkten i Bråta är stängd för avhämtning från 220301.

Samarbete med

Marknadsföring och försäljning av produkterna sker i samarbete med Fraktkedjan Väst.